OFERTA   ODŚNIEŻANIA  CHODNIKÓW

I INNYCH WSKAZANYCH MIEJSC PRZY POSESJACH

 

 

Z uwagi na wnioski mieszkańców naszego miasta kierujemy ofertę do wszystkich prywatnych właścicieli nieruchomości jak i przedsiębiorców – ODŚNIEŻYMY WAM CHODNIKI za bezcen.

 

Cennik zamieszczony poniżej nie jest ofertą handlową, stanowi punkt wyjścia do negocjacji.

Stawki ustaliliśmy na bardzo niskim poziomie tak aby zachęcić Państwa do współpracy z nami.

Proponowana cena ryczałtowa za odśnieżanie  chodnika przy 1 posesji  niezależnie od jego wielkości:

cena netto w zł. / na miesiąc cena brutto w zł. / na miesiąc
28.62 30.91

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na  tą usługę przez właścicieli posesji, zarządców wspólnot  tak abyśmy nie zostali zaskoczeni przez śnieżną zimę.

Kontakt osobisty w siedzibie spółki przy ul. Gliwickiej 13 w Toszku lub za pośrednictwem tel. / e- maila, dane na stronie:  www.puk.toszek.pl.

 

Katarzyna Dysarz – Prezes Zarządu

                                                           Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. o. w Toszku

                                                           tel. 604131473

Odśnieżanie – cennik

  cena netto cena brutto  
Odśnieżanie chodników

28.62

 

30.91

 

Średnia cena  odśnieżania chodników. Pokrywa śniegowa do 50 cm, cena za odśnieżanie  chodnika przy 1 posesji / na miesiąc / w zł.
Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2 2.29
zł/m2
2.47
zł/m2
Średni koszt odśnieżania dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2. Normalny stopień skomplikowania usługi.
Posypywanie chodników lub ulic piaskiem lub solą 9.96
zł/100m2
10.76
zł/100m2
Średni koszt posypywania chodników lub ulic piaskiem bądź solą. Cena samej usługi, bez kosztów materiału. Stawka za 100 m2.
Skuwanie lodu 4.81
zł/m2
5.19
zł/m2
Średni koszt skuwania lodu.  W przypadku skuwania lodu z dachów cena zostaje przeliczona w oparciu o metry bieżące.
Wywóz śniegu 43.51
zł/m3
46.99
zł/m3

Średni koszt wywozu śniegu z posesji. Stawka za m3.

 

Odśnieżanie innych miejsc, np. parkingów, dojść do budynku od strony podwórek 4.81
zł/m2
5.19
zł/m2
Średni koszt usługi, powierzchni do 100 m2.

 

Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń a jedynie wyjściem do negocjacji stawki.