za  najem lokali komunalnych Gminy Toszek.


Czynsz  

  • – najem na czas nieokreślony stawka bazowa od 01.07.2021r. – 3.40zł za 1 m2 (możliwość bonifikaty lub zwyżki w zależności od statusu lokalu) 
  • – najem socjalny stawka 1,00zł za 1 m2
  • – bezumowne zajmowanie lokalu skutkuje naliczaniem dwukrotnej stawki czynszu  (tzw. odszkodowanie )

link do zarządzenia Burmistrza Toszka 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/24595/00502392020.pdf

Śmieci 

  • segregowane 34,00zł za 1 os
  • nie segregowane 136,00zł za 1 os

link do uchwały Burmistrza Toszka 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/26183/7uchwala-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-pdf.pdf

Dostawa wody 

  • 5,83 zł za 1 m3 wody brutto
  • 11,72 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków brutto

link do cennika 

http://remondistoszek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ceny-wody-2020-2021.pdf