Cennik usług

wspomagających utrzymanie zieleni, wykoszeń i karczowań, czystości i porządku  oraz drobnych napraw konserwacyjno-remontowych

Utrzymanie zieleni – koszenie

Koszenie trawy kosiarką spalinową

0,50 – 0,84 zł/m2

Koszenie trawy i karczowanie samosiejek kosą spalinową

1,20-2,02 zł/m2

Koszenie trawy i łąk kosiarką spalinową samobieżną – duże powierzchnie

250 – 400 zł/ha

Koszenie poboczy,łąk,mulczowanie kosiarką bijakową tylno-boczną z traktorem – duże powierzchnie.

0,32/ mb

Utrzymanie czystości nieruchomości

Mycie i dezynfekcja 1 piętra klatki schodowej ( wraz z parterem)

80 zł

Sprzątanie piwnic pod 1 klatką schodową , w tym zamiatanie, wyrzucenie śmieci, umycie okienek piwnicznych

100 zł

Mycie 1 okna na klatce schodowej

20 zł

Inne prace w tym zakresie – cena do uzgodnienia

Utrzymanie porządku na terenie

przycinka żywopłotów, drzew i krzewów

10 zł / m2

usuwanie „dzikich wysypisk” + koszt wywozu wg stawki odbiorcy odpadu

150 – 350 zł / roboczodzień

Inne prace w tym zakresie – cena do uzgodnienia

Drobne prace konserwatorsko – remontowe

malowanie klatek schodowych i innych powierzchni – cena bez materiału

30 zł / m2

konserwacja urządzeń, poręczy, inne drobne prace naprawcze

150 – 350 zł / roboczodzień

Inne prace w tym zakresie – cena do uzgodnienia

Warunki płatności

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu po potwierdzeniu przez strony odbioru prac.

+48 530 229 789

+48 604 131 473

kontakt@puk.toszek.pl

Toszek, Gliwicka 13

Skontaktuj się z nami 

Zadbaj o swoją zieleń