Przypominamy o uchwale antysmogowej
NIE TRUJ !

UWAGA NAJEMCY LOKALI KOMUNALNYCH GMINY TOSZEK!

WYMIANA PIECÓW „KOPCIUCHÓW”

Dnia 31 maja 2021r. Burmistrz Toszka wydał zarządzenie (NR 0050.115.2021)
https://bip.toszek.pl/download/attachment/26590/00501152021.pdf

w sprawie wymiany systemu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Toszek.
Załącznik do powyższego zarządzenia stanowi REGULAMIN oraz wniosek do wypełnienia!!!
Regulamin dotyczy Najemców gminnych lokali mieszkalnych. Burmistrz Toszka daje możliwość
wymiany instalacji grzewczej na koszt własny Najemcy, jednak można go będzie zaliczyć na poczet
przyszłych należności czynszowych.
Aby to było możliwe, należy pobrać w Urzędzie Miejskim:
Wniosek o wykonanie świadczenia zamiennego w formie zaliczenia na poczet czynszu kosztów wymiany

systemu ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym na proekologiczne.

lub pobrać ten wniosek z linku:

https://bip.toszek.pl/download/attachment/26590/00501152021.pdf

Wniosek ten należy wypełnić w części I , a część II wypełnia zarządca Państwa budynku –
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku ul. Gliwicka 13.( I piętro budynku obok Polo
Marketu)
Następnie wypełniony wniosek składa się w Urzędzie Miejskim na parterze w Biurze Obsługi Interesanta.
(ul. Chrobrego 2, Toszek)
link do informacji o uchwale antysmogowej
https://toszek.pl/download/attachment/25419/informacja-dotyczaca-terminow-wymiany-piecow.pdf

Od 1 września 2017 r. na terenie całego Województwa Śląskiego obowiązuje uchwała
antysmogowa , która wprowadziła między innymi obowiązek wymiany kotłów poniżej klasy
5 lub ECODESIGN.

Najważniejsze terminy dotyczące wymiany pieców:
Do 1 stycznia 2022 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty
ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej,
Do 1 stycznia 2024 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat
od daty ich produkcji,
Do 1 stycznia 2026 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat
od daty ich produkcji,
Do 1 stycznia 2028 r. powinny być wymienione kotły spełniając wymagania w zakresie emisji
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

Opał tylko dobrej jakości

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania:
• węgla brunatnego,
• mułów i flotokoncentratów węglowych,
• paliwa, w którym udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
więcej niż 15%,
• wilgotnego drewna.

Posiadacze tzw. kopciuchów mogą skorzystać z dofinansowania.

Dotacje na modernizację systemu grzewczego oferuje m.in. rządowy program „Czyste
powietrze”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Od 2021 r. zacznie działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której właściciele
lub zarządcy budynków będą musieli zgłaszać informacje na temat posiadanego źródła ciepła.
Ten, kto nie wymieni kotła w terminie określonym w uchwale antysmogowej podlega karze
grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z Kodeksem wykroczeń.

+48 530 229 789

+48 604 131 473

kontakt@puk.toszek.pl

Toszek, Gliwicka 13

Skontaktuj się z nami 

Zadbaj o swoją zieleń